vrijdag 12 september 2008

Wendy van Wanten dagvaard De Persgroep @ Belgische Babes Movies


http://rapidshare.com/files/144591295/wendy_van_wanten-11-9-2008-koppen_interview-divx.avi
Ook 'Koppen' bijt zich vast in Wendy Van Wanten

Na Terzake heeft ook Koppen zich vastgebeten in de zaak Wendy Van Wanten. De zangeres is een rechtszaak begonnen tegen De Persgroep, uitgever van Dag Allemaal . Wendy vindt dat het weekblad haar probeert te beschadigen door week na week negatieve verhalen over haar te publiceren. Volgens haar is de populaire pers de laatste twee jaar fel van aanpak veranderd. 'Als je een interview weigert, leggen ze er één in je mond met onjuiste informatie.'
Koppen wou de hoofdredacteur van Dag Allemaal interviewen, maar Ilse Beyers weigert. Vrij logisch, want de rechtszaak tegen haar dagblad wordt morgen ingeleid. Thomas Siffer van het weekblad Story wou wel praten. 'De toon van de hele maatschappij is veranderd, wij dus ook. We verkopen Story vooral aan mensen die op basis van de cover beslissen: dat wil ik lezen. Het is belangrijk dat de taal en beelden de mensen rechtstreeks in het hart raken.' De verkoopcijfers van Dag Allemaal en Story zijn de voorbije maanden spectaculair gestegen.

Wendy Van Wanten dagvaardt De Persgroep

In de oorlog tussen Wendy Van Wanten en Dag Allemaal begint deze week een nieuw hoofdstuk. Haar advocaat heeft De Persgroep gedagvaard.

Sinds eind vorig jaar moeten Wendy en haar vriend Frans het ont­­gel­­den op de cover en in de ko­lommen van Dag Allemaal. 'Een heksenjacht', zegt haar ad­vo­caat Jo­han Can­sse. 'En die moet stoppen. Anders maken ze haar helemaal kapot.'

Cansse dagvaardt nu De Persgroep, uitgever van onder meer Dag Allemaal en Het Laat­­ste Nieuws, de krant waar­­in hij de laatste tijd ook een erg negatieve toon jegens zijn cliën­­te be­speurt. De zaak komt een eer­ste keer voor de Rechtbank van eerste aanleg in Brussel op vrij­dag 12 september.

'De vraag is niet of al die verhalen in Dag Allemaal waar zijn of niet', legt Cansse uit. 'Daar hoeft het proces voor mij niet over te gaan. De vraag die ik stel, is veel belangrijker: mag een blad op deze ma­nier zomaar inbreken in iemands privéleven? Ik vind van niet. Op zich is er niets mis mee dat een blad een negatief artikel over iemand schrijft. Dag Allemaal mag gerust schrij­ven dat het beeld dat Wendy van haar leven op­­hing in het VTM-programma Wendy & Ver­­wanten niet helemaal strookt met de werkelijk­heid. Dat niet alles altijd rozengeur en mane­schijn is. Voor mijn part komen daarin zelfs de ex-vrouw van Frans aan het woord, collega's van Wendy die vinden dat ze sterallures heeft, enzovoort... Met een wederwoord van Wendy en Frans zelf. Zo werkt journalistiek nu eenmaal.'

'Maar,' zegt Cansse, 'zo is het niet verlopen. Ze gaan elke week op zoek naar een nieuw ne­ga­­tief verhaal. Zo zijn ze keer op keer teruggegaan naar de ex van Frans en hun twee doch­ters. En ze heb­ben Frans al aangeboden om een week later dan te reageren op wat die gezegd heb­­ben. Maar dat weigert Frans. Dan speel je hun spelletje alleen maar mee en help je uit­ein­de­lijk hun ver­koopcijfers hoog houden.'

Belangrijk precedent

'Er heeft in Vlaanderen altijd een gezond evenwicht bestaan tussen privacy en persvrijheid', zegt Cansse. 'Maar die tijd lijkt stilaan voorbij. Daarom is dit proces zo belangrijk. De rechter zal zich hoe dan ook moeten uitspreken. Dus de grens tussen pri­va­­cy en pers­vrijheid zal door deze zaak opnieuw worden vastgelegd. Winnen wij dit proces? Dan is dat ook voor alle andere Be­kende Vlamingen een belangrijk precedent. Want het gaat niet alleen om Wendy. Maar ver­lie­zen wij dit proces? Dan gaan de sluizen open en wordt alles mo­­gelijk. Dan worden zulke bla­den echt de moderne versie van de middeleeuwse schandpaal: je staat op de cover, je ligt in de winkel en iedereen mag op je spuwen.'

Maakt Wendy kans om haar proces te winnen? Hoog­le­raar media­recht Dirk Voorhoof ge­looft van wel. 'De rechtbank zal nagaan of het alge­meen zorg­vul­dig­­heids­­beginsel is geres­pec­teerd', zegt hij. 'Je moet je op een zorgvuldige ma­nier gedragen in het maat­­schappelijk ver­keer: met je fiets, je auto, maar ook met je pen. De rechters zullen zich dus af­vragen: hoe zou een normale journalist dit op een professionele manier aanpakken? Vol­gens mij heeft de advocaat van Wendy Van Wanten een aantal goede argumenten. De recht­bank kan ze­­­ker ook rekening houden met de uitspraken die de Raad voor Journalistiek tot dus­ver heeft ge­­­daan in verband met de bescherming van de privacy van bekende personen, omdat die raad toch het zorgvuldige journalistieke oordeel belichaamt. Als jour­na­listen zelf al vinden dat bepaalde praktijken over de schreef gaan, dan kan de rechter daar ze­ker re­ke­ning mee houden.'

Maar dat Johan Cansse de Persgroep dagvaardt, lijkt Dirk Voorhoof geen goed idee. 'Een uit­­­gever is ju­­ridisch niet aansprakelijk voor wat er in zijn titels verschijnt', legt hij uit. 'In Bel­gië is immers in principe en­kel de auteur of de journalist aansprakelijk voor de inhoud van een on­­­rechtmatig artikel dat in een krant of tijdschrift is verschenen. Een advocaat behoort hiervan op de hoog­­te te zijn. Door deze basisregel te negeren en door dus de uitgeversgroep voor de rechter te slepen, riskeert Cansse zelfs een veroordeling voor ter­­gend en roekeloos ge­ding.'

'Ik dagvaard De Persgroep omdat ik niet de inhoud van de artikels ter discussie stel, maar de jour­­nalistieke strategie', reageert Cansse. 'En die wordt finaal toch bepaald door de uitgever. Zegt die dat deze vorm van journalistiek oké is, en dat hij inderdaad wil dat zijn bladen op deze ma­­­nier te werk gaan? Dan moet hij daar maar eens voor uitkomen. En als De Persgroep zich in de loop van de procedure distantieert van die praktijken en de schuld verschuift en zegt dat ik de hoofdredactrice of de journalisten die de artikelen hebben ge­schre­­ven moet dagvaarden, dan zal ik dat doen, geen enkel probleem. Maar ik begin bovenaan de hiërarchie.'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten